Õigused ja tingimused

8. aprill 2015

Veebileheküljel Meesolen viibimisega annate nõusoleku täita kasutustingimusi. Juhul, kui kasutustingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil lahkuda meie veebikeskonnast.

 

Autoriõigus veebileheküljel Meesolen avaldatud artiklite, fotode, videode, kujunduse jm teoste suhtes kuulub Meesolen OÜ-le. Veebileheküljel Meesolen avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine nii osaliselt kui tervikuna on ilma Meesolen OÜ kirjaliku loata keelatud. Loa saamiseks palun pöörduda e-posti aadressil: tere@meesolen.ee.

 

Veebileheküljel Meesolen avaldatud teoste tsiteerimisel ja refereerimisel paberväljaandes, raadios-, teles või internetileheküljel tuleb enne refereeringu algust avaldada refereeritava artikli avaldamiskoht, pealkiri, kuupäev ja autor. Artiklite refereerimisel internetiväljaandes tuleb lisaks avaldada enne refereeringu algust ka link refereeritavale materjalile. Kui on kasutatud ilma Meesolen OÜ kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on Meesolen OÜ-l õigus küsida tasu 260€ kooskõlastamata materjali kasutamise eest.

 

Portaalis Meesolen esinevad kaubamärgid ja logod kuuluvad Meesolen OÜ-le ning nende kasutamine Meesolen OÜ eelneva kirjaliku loata on keelatud. Meesolen OÜ portaalis esitatud teave omab ainult informatiivset tähendust. Soovitame Teil igasuguse portaalis toodud informatsiooni kasutamise osas nõu pidada vastava valdkonna professionaaliga. Meesolen OÜ ei vastuta portaalis sisalduva info põhjal tehtud otsuste ja tegude tagajärgede eest.

 

Meesolen ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride eest. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Kommentaaridesse reklaamlinkide ja -tekstide lisamine on keelatud. Samuti on keelatud lisada üldlinke. Meesolen OÜ ei garanteeri kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatust. Isikuandmete anonüümsust ei garanteerita seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

 

Meesolen OÜ  jätab endale õiguse avaldada kommentaari kirjutamiseks kasutatud arvuti IP-aadressi õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks, muu mitteseaduskuuleka käitumise ärahoidmiseks ning seadustest tulenevate õiguste, teiste isikute kaitsimiseks, kuna peame heauskselt ebaseaduslikuks sellise kommentaari kirjutamist.

 

Meesolen OÜ aktsepteerib vaid registreeritud kasutaja poolt tehtud postitusi. Kuritegude ja seaduserikkumiste õigustamine ning neile õhutamine on kommentaarides keelatud. Reeglite vastu eksinud kommentaatorite kirjutatud sõnumid kustutatakse.