SEMINAR OLED MEES VÕI EI OLE?!

Peaasi18. aprill 2017

Postitatud Meesolen poolt

Meeste eluiga ja tervisenäitajad, seejuures tervise hoidmine ja vaimse tervise kõige mustem statistika tõmbavad tähelepanu. Mehed elavad naistest 9 aastat vähem, neil on kehvemad hariduse näitajad, suitsiide teevad mehed suisa 5 korda enam. Aastal 2015 moodustasid enesetapud noorte meeste (vanuses 10-25) surmapõhjustest 42%.

 

Probleemidest paistavad välja need, mis kaasaegse mehe kuvandiga rohkem kokku sobivad. Mehed on need, kes tarvitavad mõnuaineid ja füüsilist vägivalda.

 

Viimasel ajal on olnud Eestis tuliseks teemaks alkoholism, koduvägivald, peresuhted, üksikvanemad jne. Kui palju aga räägime ja mõtleme sellele, et need teemad on jäämäe tipp ja aastatepikkuse käitumise, suhtumise, stereotüüpide ja hoiakute tagajärg? Et need teemad on seotud meie vaimse tervisega ja meedial on nendest teemadest rääkimisel väga suured võimalused ja roll.

 

Peaasi soovib aru saada, mida saab ette võtta, et mehed ja kõik teised ka, elaksid kauem ja õnnelikumalt. Kas peaks mehi nägema kultuuri ja käitumise „ohvritena“? Kuhu see viib? On see paratamatus? Meeste vaimse tervise konteksti on uuritud mujal maailmas ja sellel on komplekssed põhjused: 
– Meestel on väiksem teadlikkus vaimsest tervisest.
– Meeste jaoks on häbimärgistamine (stigma) suurem.
– Soopõhised (jäigad) kultuurinormid.
– Iseseisvus on oluline.
– Tundeid peab vähem näitama.
– Haavatavust ei tohi näidata.
– Valu talumine, emotsionaalsele ja vaimsele pingele vastu pidamine = mehelikkuse näitaja.

 

MTÜ Peaasjad on vestelnud seminarides ja fookusgruppides hulga meestega ning välja joonistuvad sarnased mustrid.

Aruteluteemasid ja mõtteid Peaasi.ee seminarilt “Oled mees või ei ole?!”:

– Mees peab kõigega ise hakkama saama, ise ravin oma tervist, ise aitan sõpra, ise leian tasakaalu.
– Sisemuses toimuva välja näitamine on meeste jaoks ohtlik.
– Need, kes abi on otsinud on tugevad, julged ja targad – kangelased. 
– Paranemiseks on kõige olulisem lähedaste tugi.
– Paistab, et kriitiline koht on see, kuidas ise hakkama saamise ühe versioonina käsitleda abi otsmist või teistega oma sisemiste asjaolude jagamist. Kellegagi oma raskuste jagamine ei pruugi tähenda ju kogu vastutuse käest andmist, vaid koostööd, meeskonnatööd, ühist edasi liikumist.
– Palju on hirmu, et mõistetakse hukka, et sobivat abi ei ole võimalik saada, paranemine ei ole võimalik või et elu on probleemiga tegelema hakkamise tõttu läbi. Samas on hirm ja uudishimu küllaltki saranased tunded – kuidas muuta hirm põnevuseks?
– Vajalik on emotsioonidega toimetuleku oskuste parandamine peres, koolis – seda kas eeskujude või konkreetsete oskuste õppimise kaudu.
– Vajadus on kõneisikute järele, kes jagaksid oma kogemusi, näiteid toimetulekust mehelikul moel. See võimaldaks tegevusrepertuaari laiendada – alkohol ja sport ei pruugi olla ainsad viisid, kuidas ise toime tulla!
– Abi otsimine kui viis ise toime tulla – kes on tänapäevase mehe Kalevipoja Siil?
– Kuidas trotsida ohte ja jõuda kangelase staatuseni?
– Kui jagad oma sisemuses toimuvat teistega, on oht, et jutt läheb „küla peale“ laiali, pigem räägin kividele ja metsale. Endast rääkimine on ohtlik – võidakse hiljem sinu vastu ära kasutada.
– Kui suunata abi saama, peab suunama parimate juurde – tervishoiuteenuse disain vastavalt meeste vajadustele.
– Iseseisvus-NATO metafoor – ise peab küll vaba olema ja hakkama saama, aga heaolu säilitamiseks on tarvis liitlasi, kes jagavad sinu väärtusi.

 

Peaasi vaimse tervise teemal tehtud intervjuud:
Psühhoterapeut Hannes Kuulbach

 

Ettevõtja Kalev Roosiväli

 

Ajakirjanik Rivo Sarapik

 

Rohkem infot teema kohta siin.
#peaasi #kuulanmeest #oledmeesvõieiole

Lisa kommentaar